28 kwietnia 2014

Coach Lubuski & Drogowskazy Kariery

*
well done

          
Coaching opisuje proces zadawania pytań zmierzających do formułowania i precyzowania celów w różnych obszarach aktywności człowieka. Co jest? Co chcę robić? Jak to zrobię? Po co to robię? Co mam do dyspozycji? Kiedy to zrobię? Rezultatem tego procesu jest poszerzanie świadomości i przejmowanie odpowiedzialności za swoje życie. To idealna okazja do kształtowania wizji i misji życia oraz usystematyzowania wartości.
         Co zyskuje człowiek podejmując się rozwoju w ramach procesu coachingowego? Buduje klarowny obraz aktualnego stanu rzeczy, precyzyjnie formułuje swoje cele, skanuje swoje zasoby (wartości, talenty, umiejętności), analizuje możliwości i podejmuje świadome działania zaczynając od pierwszego kroku. To sposób na zbudowanie tzw. ścieżki kariery – obszar career coaching.
         Coaching wykorzystując różne narzędzia wspiera realizację potrzeb i marzeń. Jest dla klienta propozycją odważnego podróżowania w obszarach wyobraźni, przekonań, potrzeb i obaw do określonego celu, gdzie coach pełni rolę towarzysza podróży: coach z klientem pracują w teraźniejszości dla przyszłości.
         Nie ma innych przyczyn stworzenia świata jak tylko ludzka działalność na różnym poziomie świadomości i chcenia, zatem każdy z nas jest twórcą. Być odpowiedzialnym twórcą to wyzwanie i zadanie, które każdy z nas wybrał na swoją miarę. Celowe i uświadomione działanie w zgodzie z wartościami nadaje życiu kierunek i sens. Warto przy tym pamiętać, że cel to marzenie z datą realizacji.

Narzędzia coachingowe:
SMART-ER

Specyficzny
*Co jest Twoim celem?
*Co chcesz osiągnąć?
*Nad czym chciałbyś dziś popracować?

Mierzalny
*Po czym poznasz, że cel został osiągnięty?
*W jaki sposób odczujesz różnicę?
*Co się zmieni wokół Ciebie

Akceptowalny
*Jakie zasoby posiadasz?
*Czego potrzebujesz do osiągnięcia celu?
*Na ile jest to dla Ciebie wyzwanie?
*Do czego większego Cię to przybliży?
*Co sprawia, ze to jest ważne dla Ciebie?

Realny
*Czy cel jest spójny z Twoimi wartościami?
*Jaką masz motywację do osiągnięcia tego celu?
*Jak się zmieni Twoje życie, kiedy go zrealizujesz?
*Skąd wiesz, że Twój cel jest wykonalny?

Time bound – określony w czasie
*Do kiedy chcesz zrealizować swój cel?
*Jak myślisz, ile czasu ci zajmie realizacja tego, co sobie założyłeś?
*Kiedy chcesz to osiągnąć?
 
Ekscytujący
*Co ważnego jest dla ciebie w Twoim celu?
*Co sprawia, ze chciałbyś robić wszystko co możliwe dla swojego celu non stop?

Rewriter – cel jest zapisany

GROW
Cel >> Rzeczywistość >> Opcje/Możliwości >> Wola/Działanie

ACTION PLAN
Sięganie wyobraźnią poza horyzont, jest jak zarzucanie wędki; to wizualizacja tego, w czym siebie widzę w Przyszłości:
Gdzie jestem? Co czuję? Co myślę? Co widzę? Co robię? Z kim jestem? Jak tam chcę dojść?

WYZNACZNIKI CELU – poszerzanie świadomości
Co? Kto? Z kim? Ile? Jak? Gdzie? Kiedy?

DEKLARACJA Odpowiedzialności: 

mam wpływ na kawałek świata, w którym żyję
Stawiam na samoświadomość i równowagę we wszystkich obszarach życia (ciało-emocje-umysł-dusza), jestem obserwatorem wewnętrznego terytorium – siebie.


Styl coachingowy charakteryzują:
Otwarte pytania
Aktywne słuchanie
Podążanie
Uważność
Elastyczność
Świadomość
Odpowiedzialność
Odwaga
Koncentracja na przyszłości
Odróżnianie mapy od terytorium
Działanie zgodne z wartościami
Ryzyko jako wartość dodana wg Heisenberga

Świadomy twórca jest:
- otwarty na zmiany
- odważny
- odpowiedzialny za swoje decyzje
- samosterowny
- niezależny
- wewnętrznie wolny
Wychodzi poza strefę komfortu
Podąża za pasją
Wybiera nieznane
Uczy się poprzez doświadczenie i refleksję
Stawia na siebie, indywidualność i wyjątkowość

 
 dopiski

Drogowskazy kariery
Szkolenie
Coaching w procesie rozwoju osobistego i zawodowego

Wrocław
9.04.2014r., godz.10.00 – 16.00


Cel główny

Uświadomienie możliwości procesu coachingowego w kształtowaniu i realizacji indywidualnej ścieżki kariery


Cele szczegółowe – korzyści dla uczestnika

Poznanie celów, metod, narzędzi oraz struktury procesu coachingowego
Usystematyzowanie indywidualnych wartości, talentów i umiejętności
Sformułowanie celu z obszaru kariery zawodowej
Poznanie i ćwiczenie sposobów precyzowania celu
Projektowanie cyklu działań począwszy od pierwszego kroku
Praktyczne zastosowanie wizualizacji – tzw. kotwiczenia celu
Doświadczenie sesji coachingowej


________________________________________________
konspekt szkolenia w projekcie Drogowskazy Kariery UW
realizacja Coach Lubuski: Dorota L. Julianna J. Marcin H.
foto własneBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

dziękuję

linkWithin

Related Posts with Thumbnails