31 grudnia 2014

ucieleśniona boskość


*

sprowadzamy egzystencję do ludzkich pojęć, by stała się zrozumiała,
tworzymy jej model, by zapomnieć, że jest  niezgłębiona,
chaos bierze się z ignorancji i rozdzielenia
...
z miłości powstaje istnienie__________________________________________________________________  
07.2005  
 cytat z filmu Lucy
http://www.auroraaustralistasmania.org/resources/where-to-go-to-see-an-aurora/

30 grudnia 2014

wirus zwątpienia w cyklu noworocznych wglądów


*

Człowiek to brzmi dumnie  - Maksym Gorkij

Nawet jeśli marnowali czas nie był to czas zmarnowany,
bo wspólnie spędzonego czasu zmarnować się nie da "if I stay"

Człowiek jest manifestacją świadomości w ruchu i stwarza samego siebie, wątpliwości też. Wszystko co jest zawiera w sobie z natury potencjał generowania zmiany. Jest konsekwencją zmiany i jej przyczyną zarazem.
Zupa kwantowa wrze - czasoprzestrzeń w ruchu

__________________________
foto mea Sopot 07.2005

24 grudnia 2014

staję sie tym, czym jestem JESTEM


*

"...tak bardzo starałem się postępować słusznie, że zapomniałem postąpić słusznie.." (zasłyszane)


W spotkaniach z lękami znajduję wewnętrzny spokój
Akceptując bezwarunkowo manifestację swojego istnienia mogę swobodnie być z innymi
Nieustannie i dla przyjemności gubię drogę zmierzając do celu
Uzdrowiona uśmiechem zrozumienia przeszłość jest moją teraźniejszością
Jestem tym kim jestem - zawsze

post scriptum
Wigilijne przedpołudnie. W domu pachnie barszcz czerwony. W kafejce Mont Blanc unosi się aromat kawy. Nieopodal świąteczna krzątanina charakterystyczna dla galerii handlowej. Rozmawiamy z Mateuszem J. dla radiowej czwórki o noworocznych postanowieniach.
______________________________________
foto własne
1. Dolina Kościeliska luty 2006 AW
2. ptaki nad domem wiosna 2009
inspiracje T.Hellsten "Odwaga poddania się"

22 grudnia 2014

Zatrzymałam się. Lubię


*

Przedświąteczna niedziela


Mijamy w pośpiechu to, co ciekawe. W natłoku informacji pogubiły się skale wartości.  Wyobraźnia popada w paraliż. By ją ożywić, potrzebny jest moment ciszy. Wtedy być może uda się odnaleźć to, czego nie umieliśmy dotąd zauważyć. Wystarczy jedno uważne spojrzenie na rząd nijakich, brzydkich furtek, a staną się niezwykłe.
Ryszard Kapuściński 1996

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.
R. Kapuściński
Zatrzymuję się. Słyszę ciszę w pustce.  Wdech. Wydech. Łagodnie kołyszę się na tej fali: wdech-wydech. Jestem tym, który oddycha, i tym, który oddychania doświadcza. Lekkość, przepływ, wibrowanie, ciepło, świeżość, uniesienie. Atrybuty istnienia, które pozwalają poszerzyć uwagę, włączyć zmysły i przyzwalać na grawitację w ludzkie pragnienia, piękno, słowa, myśli, uczucia, symbole, przekonania, nawyki. Przyzwolenie na eksplodującą możliwościami grę świadomości. Na przyjmowanie.

Prawo niespodzianki i piękno, które tańczy w szczegółach

Zamówienie puka do drzwi.

Zimowy niedzielny poranek, kiedy sąsiedzi zalegają w łóżku. Wspomnienie tamtej zimy z zaspami prawie do okien. Lubię wyjść boso w jedwabnej koszulce i poczuć że śnieg topi się pod stopami a skóra łydek i ud napina się pod wpływem chłodu. Niebiańskie uczucie czuć własne ciało i jego reakcję. Adrenalina z endorfinami tańczą passo doble na przemian z tango. Nie jesteśmy sami. Obserwator jeżozwierz i słońce i owoce rajskiej jabłoni i motyl w zielonym szkle....

Zatrzymałam się. Lubię

______________________________________
foto DL

21 grudnia 2014

jedyną techniką jest świadomość

...

Wszystko, czego szukamy, jest w nas.


Co z sobą bierzesz z dzisiejszego spotkania?

Późne popołudnie. Żegnamy się z uśmiechem po kolejnym szkoleniu. Życzliwość, otwartość i poczucie efektywnie spędzonego czasu. Dyskusje, ćwiczenia, refleksje, pytania i odpowiedzi. Każdy uczestnik jest inny: fenomenalny splot oczekiwań, przekonań, wartości, wyobrażeń, sposobu manifestacji siebie.
Jak być efektywnym kierownikiem zespołu? Świadomie robić to, co jest do zrobienia. Podążać za celem, zbierać informacje, wyciągać wnioski, przydzielać zadania, słuchać i słyszeć.

Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.
Poznając siebie, swoje kompetencje, motywację wewnętrzną i zewnętrzną, świat wartości, programy działania oraz przekonania, budujemy jasną komunikację opartą na akceptacji i zaufaniu, przejmujemy odpowiedzialność w strefie wpływu i tworzymy warunki do przejmowania odpowiedzialności przez innych. Jak daleko możesz biec,
Skoro nie wiesz, Ktoś Ty Jest?
Jak osiągnąć możesz coś
Jeśli nie wiesz, Czy Masz Dość?
A jak nie wiesz Co Uczynić
Kiedy wybór cię nie minie,
Wtedy wszystko, co uzyskasz
Wrzucić możesz do ogniska.
Da najlepszy wynik to
Jeśli poznasz Kto, Czy, Co.
Radosnych Świąt!!!

_________________________________________________________________
mała mruczanka - Benjamin Hoff "Tao Kubusia Puchatka"
foto google
fragmenty szkolenia kadry kierowniczej ZUS, Konin - Poznań 15 - 18.12.2014

13 grudnia 2014

rozniecanie ognia czyli siegając wyobraźnią poza horyzont


*


Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch  

...nikt nie jest samotną wyspą
 

Dokonując wyborów pomiędzy myśleniem a niemyśleniem, byciem odpowiedzialnym za rzeczywistość a unikaniem odpowiedzialności, określamy kim jesteśmy - wybieramy, a każdy wybór jest właściwy. Te wybory sumują się w przestrzeniach naszej psychiki, a tej sumy doświadczamy jako poczucie własnej wartości i sprawczości.

Żyć świadomie oznacza: uświadamiać sobie kim jesteśmy i czego pragniemy przyjmować wszystko to, co ma znaczenie dla naszych działań, celów i wartości, postępować adekwatnie do tego, co widzimy i wiemy oraz chcemy, być sobą, doświadczać wewnętrzną równowagę. Element działania ma tutaj zasadnicze znaczenie, gdyż wybór i decyzja zawiera w sobie aspekt odpowiedzialnego kreowania doświadczanej rzeczywistości.


Co oznacza świadome życie w praktyce?

1. aktywny umysł
2. przejmowanie odpowiedzialności
3. życie w ‘tu i teraz’ z zachowaniem szerokiego kontekstu
4. podważanie zastanego porządku i dociekanie - ciekawość
5. wola rozróżniania miedzy faktami, interpretacjami i emocjami
6. akceptowanie i konfrontowanie się z niewygodnymi emocjami, jako sposób na pełne samopoznanie
7.  dostrzeganie wartości doświadczenia w ‘sukcesie’ i ‘porażce’
8. działanie spójne z celami i wartościami
9. umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych z otoczenia i adekwatne modyfikowanie działania 
10. ciekawość, otwartość na nową wiedzę, elastyczność w przyjmowaniu zmian
11. umiejętność dostrzegania, akceptowania i korygowania niekorzystnych działań
12. zaangażowane poszerzanie świadomości, przekraczanie strefy komfortu
13. rozróżnianie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej

Gdybym zdecydował się być odważniej świadomy, że jestem doskonałą istotą, to co robiłbym inaczej?Szkolenie kadry kierowniczej - konspekt


 
Dzień pierwszy, godz.8.00 – 15.00
Kim jestem? Poznanie potencjału. Wszystko, czego szukamy, jest w nas

Wstęp. Kontrakt na szkolenie

Blok 1, godz. 8.15 – 10.00  Samoświadomość

Sfery świadomości: samoświadomość, podświadomość
Świadomość i odpowiedzialność
Rola i wpływ samoświadomości w pracy
Bariery samoświadomości Świadomość zbiorowa
Inteligencja emocjonalna w praktyce, czyli jak korzystać z emocji

Prezentacja multimedialna
Ćwiczenie w parach

10.00 – 10.30 – przerwa kawowa


Blok 2, godz.11.00 – 12.30 Wizerunek

Autoprezentacja.
Tożsamość, wizerunek, role społeczne.
Co wpływa na to, jak postrzegają nas inni? Co jest w tym ważnego?
Sposoby kształtowania własnego wizerunku

Ćwiczenia: indywidualne, dyskusja

12.30 13.00 – przerwa kawowa


Blok 3, godz.13.00 – 14.30 Kompetencje

Typy osobowości  a indywidualizm  (standaryzacja w epoce industrializmu)
Potencjał poszczególnych typów osobowości
Kształtowanie charakteru
Kompetencje jako zmienna struktura w rozwoju
Diagnozowanie kompetencji .

Mini wykład, praca w podgrupach

Podsumowanie, zakończenie
Dzień drugi, godz.8.00 – 15.00
Czego chcę? Rozwój potencjału

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić – Plutarch

Wstęp. Kontrakt na szkolenie

Blok 1, godz. 8.15 – 10.00  Strefa wpływu

Wewnętrzny dialog: potrafię – chcę – powinienem - muszę
Psychologia powstawania nawyku. Jak zmieniać nawyki?
Czym jest nastawienie? Składowe wewnętrznej postawy Wartości i przekonania.

Ćwiczenia indywidualne i w parach

10.00 – 10.30 – przerwa kawowa


Blok 2, godz.11.00 – 12.30 - Relacje

Samoświadomość w relacji z drugim człowiekiem
Elementy komunikacji: zaufanie vs kontrola, współpraca vs rywalizacja
Anatomia pracownika o wysokim potencjale – możliwości rozwoju
Uwolnienie potencjału pracownika . Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Mini wykład. Ćwiczenie w podgrupach

12.30 13.00 – przerwa kawowa


Blok 3, godz.13.00 – 14.30 - Twórczość

Źródło ludzkiej kreatywności: instynkt - intelekt – intuicja
Czym jest otoczenie wspierające kreatywność? Jak je kształtować?
Jak wspierać pracowników: aktywacja myślenia nielinearnego, wyjście poza system
Samodzielność, niezależność, odpowiedzialność
Sięgając po marzenia

Ćwiczenie – studium przypadku (praca w trzech grupach)


Podsumowanie:

Samorealizacja w pracy zawodowej – jak to możliwe?
Satysfakcja z pracy kluczem do samorozwoju
Spełnienie życiowe jako stan szczęśliwości
Droga uczącego się

Zakończenie  

_________________________________________
15 i 16.12.2014 ZUS Konin 
17 i 18.12.2014 ZUS Poznań 

ilustracje google

linkWithin

Related Posts with Thumbnails