22 listopada 2013

Strategia zrównoważonego rozwoju w organizacji_potencjały CSR_biznes z sercem


*

„Stań się zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie” Mahatma Gandhi  


    


Cykl szkoleniowy ( Świebodzin, Żary, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn n.Odrą, Nowa Sól) 2012/2013


Strategia zrównoważonego rozwoju jako struktura biznesowa - przestrzeń na świadomy i odpowiedzialny wybór 

1. Czy odpowiedzialny biznes to moda czy świadome działanie? Czy jedynym celem biznesu, jak powiedział w minionym wieku Milton Friedman, jest przynoszenie zysku? Kto i dla kogo robi biznes? Po co robimy biznes?   

2. Myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju bazuje na nowym paradygmacie myślenia i działania. Miarą jest zmiana słownictwa, która wyraża pogłębioną świadomość i poszerzenie perspektywy, a w konsekwencji zmiany na różnych poziomach organizacji.  

PARADYGMATY wczoraj vs dzisiaj
                                                                                                                                                                 Oni  kontra My  vs MY

Konkurencja jako zagrożenie – tzw. walka z konkurencją
  vs Konkurencja jako inspiracja, szansa współuczestnictwa i współdziałania 

Strategia przetrwania vs Strategia rozwoju – Synergia - współzależność 

Perspektywa Braku: jest za mało i nie wystarczy  vs Perspektywa obfitości i dostatku, jest wystarczająco dużo dla każdego 

Strategia kontroli i strategia osła „kija i marchewki”, strach, niepewność, odtwarzanie rozwiązań, wykonywanie poleceń, negatywny kontekst błędu   vs Współpraca, przyciąganie, zaufanie, kreatywność, świadomość, przestrzeń samodzielności i odpowiedzialności, poszukiwanie możliwości, twórczy aspekt tzw. błędu (jako kolejne doświadczenie)

Czym jest SUKCES w paradygmacie 'dzisiaj'? Wyraża zrównoważoną wartość; sukces to proces odnoszący się do  działania na najwyższym poziomie możliwości w kierunku uświadomionych celów w zgodzie z wartościami. To za każdym razem świadome wykorzystanie zasobów własnych oraz wynikających ze współpracy z interesariuszami, współpracy, której wartością i celem jest wspólna WYGRANA.  

3. Firma, mała czy większa, to organizacja, system, który działa jak żywy organizm, jednolity i spójny, kierujący się zasadą synergii. Kluczem skutecznego działania jest Wizja, Misja i Wartości oraz opierające się nań zintegrowane Cele firmy. Warto pamiętać, że Wartości stają się również wspólnym językiem relacji miedzy wszystkimi interesariuszami: klientami i pracownikami, partnerami, dostawcami, lokalnymi społecznościami i innymi organizacjami. Stanowią wspólną płaszczyznę porozumienia i działania w imię celów większych niż one same. Na poziomie każdej firmy można uwzględniać i wdrażać wartości ogólnoludzkie teraźniejszych i przyszłych pokoleń kierując się długofalową perspektywą stabilnego rozwoju. Trzeba przy tym uwzględnić fakt, iż pierwotną ludzką potrzebą jest samorozwój, i każda zmiana w świecie zaczyna się od zmiany postawy, myślenia i sposobów działania pojedynczego człowieka, którego siła i motywacja życiowa opiera się na zachowaniu wewnętrznej równowagi.   

4.  Co oznacza wziąć odpowiedzialność za całość swojego otoczenia, za strefę swojego wpływu? Wszyscy jesteśmy częścią większego ekosystemu – ekosystemu biznesu. Organizacja to obywatel, który ma wpływ, to system, który generuje energię, i którego konsekwencje działań przynoszą skutki biznesowe, społeczne oraz ekologiczne. Wymaga to gotowości do zrozumienia skutków naszych działań na poziomie jednostki, społeczeństwa, organizacji, regionu, kraju, kuli ziemskiej, teraz i w przyszłości.  Co można zrobić na poziomie społeczności lokalnej? Relacja ze społecznością lokalną to inwestowanie w naukę „łowienia ryb” w kontekście przyszłych korzyści, zarówno materialnych jak i niematerialnych. Ważne jest zrozumienie spraw oraz wyzwań społeczności lokalnej i globalnej, a także całościowe i systemowe doń podejście mające na celu stworzenie możliwości samodzielnego podejmowania codziennych wyzwań. Zadanie polega na dostarczeniu narzędzi, wiedzy i kapitału startowego. Tego rodzaju inicjatywy budują strukturę relacji interpersonalnych, które dostarczają świeżej energii, kreatywności i wartości budujących markę.  

5. Co to znaczy etyczne życie firmy? To m.in. doświadczać świata z perspektywy jednostki ludzkiej połączonej z otaczającym ją światem. To odpowiadać na pytania: czy MY jesteśmy dla firmy czy firma dla nas? Czy praca jest sposobem ekspresji pasji, zdolności i umiejętności? Jeśli praca ma wyrażać nasze człowieczeństwo to trzeba oduczać się starych wzorców i przesuwać paradygmat myślenia na wartość człowieka, rozwijać niewykorzystane dotychczas możliwości i działać wierząc, że wszystko, co potrafimy zrobić jest wartościowe, i wszystko, co potrafimy pomyśleć, jest możliwe. To stwarzać warunki do poszerzania świadomości i przejmowania odpowiedzialności w określonej strefie wpływu oraz przekraczania strefy komfortu, wdrażanie zrównoważonego stylu zarządzania jako styl coachingowy w praktyce.  ______________________________________________________________
Inspiracje: 
Chris Laszlo „Firma zrównoważonego rozwoju”
John Whitmore “Coaching. Trening efektywności” 
Marilee Adams „Myślenie pytaniami”
Iwona Majewska-Opiełka „Sukces firmy"

 http://www.opzl.pl/materialy_wideo/
Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
ilustracja google
foto własne

18 listopada 2013

uważność jako uczesnictwo i tworzenie


*

Pasja to wyrażona miłość - Tobiasz


 
 


O uważności słyszymy coraz częściej. W przestrzeni rozwoju osobistego, rozwoju wewnętrznego nauczyciele wskazują na uważną obecność, uczestnictwo – zaangażowanie w to, co się dzieje właśnie Tu i Teraz, autentyczne zaangażowanie w bycie człowiekiem, czyli myślenie, mówienie, działanie, odczuwanie, odpowiadanie na sytuacje, które wokół nas się tworzą.
         Uważność zaczyna się od wnętrza każdego z nas, staje się nawykiem promieniującym na pełną aktywność wtedy, kiedy zbudujemy ją w sobie, w wewnętrznym świecie, kiedy stworzymy w umyśle mechanizmy, które pozwalają nam zauważać to, co jest istotne, najważniejsze: życie w przepływie, jego pełnię i głębię, jaka dzieje się w chwili obecnej – Tu i Teraz. Wówczas nie ma oglądania się do tyłu z tęsknotą i wybiegania do przodu z oczekiwaniem. Jest to świadoma, odpowiedzialna obecność w każdym działaniu, i nazywamy ją często pasją albo miłością. To one dają nam spełnienie, nadają sens życiu i głęboki wewnętrzny spokój.
         Praktyka uważnego życia zaczyna się od pierwszego kroku w głąb siebie, od zauważenie swojego oddechu, od spojrzenia na swoje ciało, od poczucia swoich emocji, od przyglądania się swojemu wewnętrznemu dialogowi, jak chmurom na niebie. Z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi i wspiera nasze działania swoją mocą, w wyniku czego stajemy się silniejsi wewnętrznie, spokojniejsi i bardziej życzliwi, dla siebie i dla innych ludzi. Kiedy czujemy siebie poprzez oddech, ciało, myśli, emocje, wtedy lepiej znamy siebie, a wówczas łatwiej nam podejmować życiowe wyzwania, czujemy się bardziej odważni, rozumiemy więcej i kochamy bardziej, oraz przyjmujemy z akceptacją to, co do nas przychodzi.
         Praktyka uważności rozświetla nasze życie światłem, które z dnia na dzień staje się jaśniejsze, jeśli rozprzestrzeniamy ją w sobie na coraz większe obszary swojej aktywności. Pewnego dnia staje się naszym sposobem życia pełnym spokoju i radości.

________________________
ilustracja google

linkWithin

Related Posts with Thumbnails