30 marca 2010

pochodnia

*

*

To prawdziwa radość życia poświęcić się celowi, który uznaję za doniosły, i być siłą natury zamiast roztrzęsionym, strzępem cierpień i utyskiwań, narzekającym, że świat się nie poświęca, by uczynić go szczęśliwym.
Uważam, że moje życie jest częścią życia społeczności, i dopóki żyję, moim przywilejem jest czynienie wszystkiego dla niej, co mogę. Chciałbym być całkowicie wyczerpany, gdy będę umierał, gdyż im więcej pracuję, tym mocniej żyję.
CIESZĘ SIĘ ŻYCIEM DLA NIEGO SAMEGO. Nie jest ono dla mnie małą świeczką, lecz olbrzymią pochodnią, którą dostałem na chwilę do potrzymania, i chcę, by płonęła jak największym blaskiem, zanim wręczę ją następnym pokoleniom.

George Bernard Shaw

^..^

linkWithin

Related Posts with Thumbnails