31 grudnia 2015

w krainie nigdy nigdy


*


w trzymaniu się za rękę, w zmysłowej rozkoszy bliskości ciała opowiada siebie inna już, bo nowa historia, świadomość wybiera inaczej i nowy człowiek za sobą podążając tworzy suwerenną jakość, wprowadza nowe znaczenia dla Razem w relacji istnienia - pary człowiek z człowiekiem
to bajka z krainy 'nigdy tego jeszcze nie było' - NIGDY NIGDY do TERAZ
kiedyś człowiek szukał wsparcia i oparcia w drugim człowieku, kochał, pożądał, oczekiwał posiadając, mając pod kontrolą coś, co dawało mu siłę, taka optyka i gra z zewnętrznością;
przesunięcie do wewnątrz , do siebie zmienia wszystko, zmienia dynamikę każdego ludzkiego związku
ja Suwerenne Jestem trzymam za rękę Ja Jestem suwerenną istotę,
ja nakarmiony, spełniony swoimi kreacjami człowiek oddycham i przyjmuje i manifestuję siebie poprzez drugiego człowieka, i kocham siebie podwójnie
tworzymy i jesteśmy zarazem świadkami przemiany jakości każdej ludzkiej manifestacji
zauważcie Mistrzowie - drobny ważny szczegół:
w naszych związkach zniknęło coś takiego jak zazdrość, kiedyś istniało, zmurszało, zniknęło
________________________________________________________________
ewolucja postu pt. czerwony sznurek - temat sesji coachingowej z 8.02.2015
kraina Nigdy-Nigdy - inspiracja z filmu "Australia" 2008
ilustracja google

29 grudnia 2015

zmiana: taniec w centrum wirowania

*

Ja Jestem Zmianą Przyczyną Skutkiem Esencją Miłością ŻyciemWychodząc poza Heraklitejską rzekę, która ciągle płynie, z czego konkludujemy, iż Jedyną stałą rzeczą jest zmiana, warto spojrzeć na historię osobistą, by dostrzec ją w nieustannej przemianie na każdym poziomie istnienia i skonfrontować z nią tezę postawioną przez Morfeusza /film pt.Matrix/, notabene - boga śnienia, że pewne rzeczy się zmieniają, zaś inne pozostają takie same. A potem się przebudzić, by stwierdzić, że to nie ma znaczenia.

Zanim zdecyduję się na krok wejścia w 'poza rozmyślanie' stawiam pytanie:

Czy w zmieniającym się świecie, który nieustannie manifestuje fenomenalne kształty twórczej ludzkiej wyobraźni, jest cokolwiek, co się nie zmienia?Jesteśmy świadkami, uczestnikami, twórcami zmiany paradygmatu myślenia o rzeczywistości, którą zastajemy, zmieniamy, w której żyjemy. Rozpadają się jak domki z kart zewnętrzne struktury, które zostały stworzone do zaspokajania ludzkiej potrzeby bezpieczeństwa: pakty, systemy, różnego rodzaju religie, wskazując na autonomię, wolność i odpowiedzialność pojedynczego człowieka, który posiada wewnętrzną zdolność bycia dla siebie autorytetem, wsparciem, przyjacielem, nauczycielem, twórcą. To się wydarza kaskadowo, rok za rokiem, dzień po dniu, czego doświadczam w strefie bezpośredniego wpływu. Każdy poranek jest inny, każdy posiłek inaczej smakuje, okoliczności towarzyszące podobnym sytuacjom zmieniają się jak w kalejdoskopie, ludzie przychodzą i odchodzą, doświadczenia nakładając się na siebie poszerzają perspektywę widzenia i rozumienia.


Wygląda na to, że zmianę trafnie ilustruje Nietzscheański taniec, zaś śmiały naukowiec opisze ją jako logikę każdej manifestującej się formy, czyli zasadę istnienia, której umysł nie pojmuje, gdyż na scenę wkracza logika wielowartościowa.

Dynamikę zmiany opisuje proces tworzenia i rozpadania w ciągłym przepływie. To ruch wirowania, w który jesteśmy zanurzeni i mentalna próba jego powstrzymania tworzy iluzję trwałości, która w zamyśle chroni przez rozpadem, zaś w efekcie buduje  poczucie oddzielenia, samotności, niespełnienia, z których wyrasta codzienna gonitwa za czymś, co zaspokoi powstałą pustkę pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. A gdyby tak wystarczyło podjąć świadomą decyzję zanurzenia się w to, co jest, w istnienie - Ja Jestem, bez przeszłości i bez przyszłości, w wieczne TERAZ – centrum wirowania.Przyzwolić na zmianę to odpuścić zarządzanie, kontrolowanie, planowanie. To zgoda na autentyczny wybór z wielości możliwości z przestrzeni tętniącej potencjałami. To zgoda na puszczanie, na przemijanie, również na przejmujące ludzkie poczucie straty. Świadoma akceptacja zmiany wyraża się w praktyce przyjmowaniem zdarzeń oraz towarzyszących im okoliczności i kształtowaniem ich swoją pasją, życzliwością, miłością. Wybierać zmianę to pozostawać w otwartości na nowe i nieznane. W wymiarze ludzkiej zwyczajności oznacza to uświadomione uczestnictwo w ludzkich grach na własnych zasadach i tworzenie własnych gier, przekraczanie każdej pojawiającej się mentalnej czy fizycznej granicy, uwalnianie się z sieci przekonań o tym, czym i kim jesteśmy, rozluźnianie oraz puszczanie niteczek nawyków, utożsamień i przywiązań.

Kreowanie zmiany to zanurzenie w proces przepływu, który malowniczo opisuje żeglowanie, kiedy raz po raz opuszczam oswojone porty i wyruszam w podróż. Jestem dla siebie kapitanem i okrętem, żeby poznawać niepoznane, przebywać nieprzebyte, doświadczać istnienia  - Ja Jestem – poprzez każde doświadczenie.

Zmiana jest grą świadomości, która dzięki takiej dynamice doświadcza samej siebie. Zanurzając się w istnienie Jestem świadomością – tańczącą osobliwością, która bawi się sama ze sobą, poprzez ludzkie zmysły i poza nimi, w wszystkich możliwych formach czasoprzestrzeni i poza nimi.Co mogę zrobić więcej? - Ufać sobie
Co mogę zrobić mniej? - Myśleć
Co mogę zrobić inaczej? - Działać
Co mogę zacząć robić? - Puszczać i przyzwalać
Co mogę przestać robić? - Robić
_________________________________________________
tekst opublikowany w kwartalniku Biały Wiatr
ilustracje google
fotografie własne
 
19 grudnia 2015

tęczowy bąbelek


*
W dzieciństwie obserwując zaangażowanie dorosłych myślałam o tak funkcjonującym świecie...każdy zajmuje się sobą i swoją najbliższą rodziną i swoim domem....z tak stworzonych małych światów z miłości powstaje ładny świat, jak z puzzli Potem powracająca fala i znów...acz równolegle część aktywności była podporządkowana służbie pomagania i ulepszania, która budowała wewnętrzny wizerunek: być potrzebnym a więc wartościowym a wiec zasługującym na... Chytrość ludzkiego rozumku kontrolującego w masce pomagania Znakomite narzędzie!!!

Wszystko ma swoje "miejsce i czas"

Wybieram inaczej. Wracam do tworzenia rzeczywistości z głębokiej pasji Cóż z tego, że dla umysłu jest niejasno w tej sprawie. Przyzwalanie i oddech wystarczają Prostota praktyki uwalniającego wszelakie potencjały istnienia Każde JAm jest jak tęczowy bąbelek lśniący w świetlistej świadomości Wszystko jest we właściwym porządku Uwielbiam towarzyszące temu błogie uczucie, że nawet nie ma potrzeby o tym pisać, i  hasanie w słońcu i zrozumienie, że najcudowniejszym darem jest otwartość i opiekowanie się sobą.


 Dal centro della mia vita venne una grande fontana... con amore. Tutti. Per sempre. Dovunque._______________________________
poziomka mea
ilustracje google

15 grudnia 2015

świadomość w ruchu - doświadczanie poprzez emocje*

Człowiek jest istotą emocjonalną
czuję się w określony sposób i czuję określone emocje


 
Czytelniku, nasze spotkanie jest wielowymiarową wymianą informacji; tak oto nawzajem się karmimy - tu i teraz -  tym, czym jesteśmy 

Jeśli zapytasz, gdzie znajduje się w naszym cyklu Dusza, fundament, pierwszy i ostatni element stworzenia określonego pojęciem: Człowiek, to odpowiedź znajdziesz w tle wszystkiego o czym mówimy. Duch przenika wszelkie istnienie, jest jego dynamiką, tchnieniem, esencją. O czymkolwiek mówimy, czegokolwiek się dotykamy - dotykamy tego, co jest pierwszą możliwością.

Świadome lub nieświadome karmienie ciała...umysłu...emocji to codzienna twórczość - kreowanie swojej rzeczywistości poprzez wybieranie.

Słowa uzdrawiają... słowa uskrzydlają..., słowa tworzą klimat świata, w którym oddychamy. Ze słów splatamy to, co nas otacza, to, z czym nie tylko zasypiamy i się budzimy, również to jest to, czym emanujemy jak słońce. Dialogi wewnętrzne i zewnętrzne wypełniają naszą rzeczywistość treścią i ją manifestują.

Każdą sytuację postrzegamy w określonej przez stan emocjonalny perspektywy, którą przyjmujemy, świadomie lub nieświadomie, na którą reagujemy świadomie bądź nieświadomie.

E
M
O
C
J
E


Emocje - kłębki splątanej energii, która płynie lub która jest zablokowana jak pieczęć doświadczenia. Bo na samym początku jest doświadczenie, któremu towarzyszy uczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia. One są poletkiem kształtowania się różnorodnych emocji.

Doświadczanie emocji to czucie ich w swoim ciele. Mapa emocji odzwierciedla myślokształty opowiadające przeszłość - historie, które się wydarzyły i którym towarzyszyły przeżycia: radości, ekscytacji, zachwytu bądź przerażenia, lęku, złości.

Czuję się bezpiecznie vs nie czuję się bezpiecznie a więc doświadczam rozszerzania (miłość, akceptacja, ulga, przyjemność) vs kurczenia (lęk, przerażenie, strach)

Skoro człowiek czuje emocje poprzez ciało to kluczowym elementem jest świadoma komunikacja z ciałem, rozumienie jego języka: symboliki, znaków, objawów Rozumiejąc komunikaty ciała potrafimy w otwarty sposób przyjąć, zaakceptować, zrozumieć falujące stany emocjonalne jako część doświadczenia siebie samego - poprzez nie poznawać bogactwo i wyjątkowość swojej ludzkiej natury.
Emocja w pierwotnym znaczeniu jest przygodą, okazją do smakowania istnienia, dopiero w akcie refleksji umysłu, w procesie porównywania i oceniania, chęci kontrolowania, pojawia się jej przyjęcie lub odrzucenie. Dopiero wtedy pojawia się cierpienie / poprzez odrzucenie pierwotnej potrzeby doświadczającego istnienia, której jakość wymyka się kontroli racjonalnego rozumku/.

Każda emocja jest w Tobie, może być tym co zechcesz, może zrobić tobie tylko to na co się zgodzisz Może stać się w całości Tobą lub też być częścią twojego doświadczenia, do którego możesz się uśmiechnąć obdarowując ją swoją życzliwością i zrozumieniem, wszak ma prawo do istnienia skoro istnieje. Wszak to cząstka ciebie samego.

Więc uśmiechając się do siebie
do swojego smutku
do swojego żalu
do swojego rozczarowania
do swojej złości
do swojego strachu
uśmiecham się do drugiego człowieka
piję ze smakiem ciepłą wodę, zjadam rozgrzewającą zupę, smakuję łzy i tańczę.


Z menu możliwości wybieram to, czego chcę więcej, co mnie uskrzydla. Zasada przyjemności brzmi znajomo.

Świadome życie w obszarze emocji to przyzwalanie na ich manifestacje Emocje czujemy doświadczając siebie, są przepływającą przemijającą treścią życia ujawniającą wewnętrzne klimaty, ujawniającą historie, które sobie opowiadamy, czego pragniemy i czego się obawiamy.

Świadome czucie stanów emocjonalnych, szczególnie gwałtownych które opisujemy jako tornada, burze, pozwala zobaczyć nasze automatyczne reakcje: poczucie winy, usprawiedliwianie, uciekanie, przywalanie sobie, kamuflowanie.
Możemy dostrzec w jaki sposób 'zajadamy' emocje. Doznanie zmysłowe towarzyszące spożywaniu pokarmu rekompensuje wewnętrzną niewygodę zewnętrzną przyjemnością. Możemy dostrzec 'zajadane' uczucia pustki i wszystkie sytuacje, które ją tworzą. Uciekając od bezwarunkowego przyjmowania emocji, które oceniamy krytycznie, odrzucamy, odpychamy...w ich miejsce wkładamy krótkoterminowe głaski:
jedzenie, ekstremalne przeżycia, używki, uzależnienia, które oddalają coraz dalej od siebie ...aż nie pamiętamy co było pierwszą przyczyną, że uciekamy, bo już tylko kręcimy się w kółko jak chomik w klatce, jak puma  w ciasnej klatce ZOO. Uciekając od skutków tworzymy kolejne skutki. Gra się toczy do upadłego. I tęsknimy jeszcze bardziej. Za miłością. Za domem. Za pełnią. Za sobą.

I tak to jest lub inaczej. Jak chcesz.

cytuję z FB

15 grudnia mieliśmy ogromną frajdę uczestniczyć w trzecim wykładzie z cyklu PODSTAWY ŚWIADOMEGO SPOSOBU ŻYCIA pt. EMOCJE. Było to wprawdzie spotkanie zamykające cały cykl, ale radość wciąż jest Powodów bez liku  Po pierwsze, wiele osób skorzystało z wiedzy doświadczonego coacha. Po drugie, poznaliśmy wielu przyjaznych ludzi. Po trzecie, świetnie się bawiliśmy dyskutując. Po czwarte, było pysznie i wesoło. Po piąte i szóste i ósme  każdy miał swoje przemyślenia i tak powinno być! Pobudziliśmy nie tylko nasze kubki smakowe ale i intelekt 
Dziękujemy Dorotko! Twój wkład w te spotkania nie do przecenienia Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie równie ciepło przyjaciołom: Bar Wege Mena, Edyta Zielińska - Make Up Artist & Hair Stylist, Wydawnictwo Biały Wiatr, Przyjaciele Jedzenia
Niezwykle nam miło drodzy goście, że byliście z nami

  

___________________________________________________________
konspekt wykładu PODSTAWY ŚWIADOMEGO SPOSOBU ŻYCIA

o wykładzie w radio Zielona Góra

ilustracje google, foto MB i własne

 08 grudnia 2015

świadomość w ruchu - doświadczanie poprzez umysł


*

Stan szczęśliwości tworzę ze szczegółów. Szczegóły tworzę codziennie w przepływie, w rezonansie, z miłością.Umysł to narzędzie człowieka. Służy jako autopilot lub do dokonywania świadomych wyborów. Samoświadomość poruszająca się w obszarze umysłu oznacza uczestnictwo w jego działaniu. To dynamika w sieci przekonań, zasad, prawd, nawyków - czyli programów sterujących, programów stworzonych w procesie doświadczania od pierwszego tchnienia.

Trening umysłu.
Umysł wypełniamy treścią, algorytmami od dnia poczęcia, poprzez każde doświadczenie oraz emocje, które im towarzyszą. One formułują percepcję fasolki, wypełniają ją ludzkimi doświadczeniami.  Każda komórka ciała zapamiętuje programy, schematy działania, łączy doświadczenie z towarzyszącą emocją w spójną strukturę, algorytm, myślokształt, których granice poszerza każde kolejne doświadczenie

...i tak dzień po dniu Ja doświadcza siebieLudzkie przekonania budują rzeczywistość, która jest zrozumiała dla wszystkich. Co się dzieje, kiedy ktoś wyprzedza epokę?

Galileusz, F.Nietzsche, Nicola Tesla, Nassim Haramein ...
Wiem ...Wierzę... Myślę... Działam

Stres.
Sytuacja wewnętrznego rozdarcia pomiędzy tym co jest w Teraz a tym czego już nie ma (Przeszłość) albo jeszcze nie ma (Przyszłość) oraz samooceny - odrzucenia siebie.

Przekonania

Życie to...
Praca to...
Świat to...
Kobiety to...
Mężczyźni to...
Pieniądze to...

LaoTze
Dbaj o swoje myśli - stają sie słowami
Dbaj o swoje słowa - stają się czynami
Dbaj o swoje czyny - stają sie nawykami
Dbaj o swoje nawyki - stają się charakterem
Dbaj o swój charakter - staje się twoim losemUmysł to narzędzie poznawania, porządkowania informacji i tworzenia logicznych systemów. Zawiera w sobie wartości, zasady - odzwierciedlające obowiązujący w zewnętrznym ludzkim świecie paradygmat i sposoby poruszania się w nim, niejako fundament DOMU   JA

Jest w ludzkim życiu okres kiedy człowiek wchłania wszystkie informacje jak gąbka, bezwarunkowo i bezrefleksyjnie. Jest taki okres w naszym życiu kiedy mamy do dyspozycji taką ilość narzędzi, które  pozwalają dokonać preselekcji, zgodnie z systemem przekonań, wartości i potrzeb.

Wszystkim doświadczeniom towarzyszy refleksja, jak co działa Myśl w ruchu to przekonanie, a w konsekwencji wybierania ciągle tego samego rozwiązania powstaje nawyk - działający automatycznie jak oddech.

Nawyki służą człowiekowi i zaspokajają jego potrzeby tworząc swoiste poczucie bezpieczeństwa.
Określone nawyki służą właściwie przez dłuższy lub krótszy czas lub przez całe życie.
 "Nowe" tworzę przez budowanie (nie! poprzez walkę ze "starym")

Zmienić nawyk to 
wprowadzić w ruch nowe przekonanie.
poczuć potrzebę, nazwać ją wybrać działanie zgodne z tym, co uznaję za ważne i wartościowe.
zaakceptować ten, co działa i nie służy i wybrać nowy - ten, co działając służy
wiedzieć też, jak on powstaje
precyzyjnie i klarownie formułować czego chcę
uczestniczyć we wszelkich ludzkich doświadczeniach i wybierać z nich to, co ważne,
tworzyć rezonujące doświadczenia zgodnie z zasadą przyjemności lub inaczej"...pójdę na każda manifestację ZA POKOJEM" - Matka Teresa

Codzienna praktyka?
Wybieram świadomie akceptację i manifestację 
słowa
myśli
film
książki
towarzystwo ludzi
sposób w jaki tworzę i oceniam sytuacje
jak reaguję
jaki mam stosunek do siebie
co myślę o sobie
co mówię do siebie
w jaki sposób siebie oceniam
że jest to, co jest
że istnieję

Świadomość wybiera to, co  jej służy. 
Ekologia umysłu opisuje praktykę dokonywania odpowiedzialnego wyboru, świadomego wykorzystywania możliwości umysłu, jego kodowania i rozkodowywania  Warto pamiętać, że nie mamy wpływu na rodzaj sytuacji, których doświadczamy, natomiast mamy wpływ na to, co z nimi zrobimy - w jaki sposób reagujemy na nie, jak je wykorzystujemy dla siebie i co z nich bierzemy.
Mamy wpływ na swoje nastawienie do nich. Zawsze mogę wybierając odpowiedzieć sobie na pytanie:

co mogę zrobić więcej
co mogę zrobić mniej
co mogę zrobić inaczej
co mogę zacząć robić
co mogę przestać robić

i... poruszać się z elegancją w obszarze swojego wpływu zgodnie z zasadą przyjemności lub wbrew.
Doświadczeniem jest wszystko co jest. 
Które informacje z danego doświadczenia biorę dla siebie? 
Z filmu, spotkania, rozmowy, książki, programu tv, audycji radiowej....i z każdej sytuacji.
cytat z wydarzenia na Fb

Fakt pierwszy: Niemożliwe Jest Możliwe.
Fakt drugi: Słowa Leczą.
Na te prawdy otworzyliśmy wczoraj swoje UMYSŁY na drugim wykładzie o PODSTAWACH ŚWIADOMEGO SPOSOBU ŻYCIA.
Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym, którzy odnaleźli na mapie Zielonej Góry Ptasią i zechcieli (często pomimo widocznych przeszkód) uczestniczyć z nami w tej pięknej wymianie myśli Jeśli fakty opisane powyżej rzadko przychodzą Wam na myśl...to znaczyć może tylko jedno - trzeba być tu z nami kolejny raz....
Było pięknie Dziękujemy Dorotko
Było smacznie - od Bar Wege Mena - chleb z warzywnym pasztetem  Palce lizać! Jedna uczestniczka stała się szczęściarą obdarowaną książką ,,Diament w twojej kieszeni. Odkryj swój prawdziwy blask" Gangaji ( Wydawnictwo Biały Wiatr), inni zapewnią sobie cielesną uciechę u Edyta Zielińska - Make Up. A czwarty nasz partner obdarował nas chipsami z suszonych jabłek i nie tylko...Miło nam Przyjaciele Jedzenia!
EMOCJONALNIE zapraszamy na ostatni wykład już 15 grudnia


Słowa tworzą klimat - mgłę, w której zanurzają się rozmówcy.

___________________________________________________________
konspekt wykładu PODSTAWY ŚWIADOMEGO SPOSOBU ŻYCIA

o wykładzie w radio Zielona Góra

ilustracje google, foto MB

01 grudnia 2015

świadomość w ruchu - doświadczające ciało


*

Zanurzenie w życie poprzez zmysły...
Ciało jest cudownym narzędziem doświadczania istnienia. Świadomie lub nieświadomie. Tak czy siak fajnie jest je mieć przy sobie w doskonałym towarzystwie.

DixiPoruszam się w obrębie świadomego doświadczania, absolutnej uważności robienia tego, co robię i jak to robię i jak się w tym czuję. Jestem obecna w tym, tu i teraz. Zanurzam się w doświadczeniu jak nurkujący w wodzie
Rozmowa o świadomym doświadczaniu/życiu jest rozmową o aktywnym uczestniczeniu w doświadczeniu. Świadomość jako samoświadomość jest już w takim lub innym doświadczeniu obecna, jako oczywistość. Bo któż doświadcza?? świadomość poznaje siebie poprzez ludzkie doświadczenia, poznaje bardziej, kiedy jest świadoma samej siebie, poznaje głębiej i szerzej.
Świadomość poznaje siebie również poprzez doświadczenie nieświadome, lecz... my istoty ludzkie zdecydowaliśmy dzisiaj przyjrzeć się możliwościom poznawać siebie poprzez wybór, uczestnictwo, smakowanie dostępnymi zmysłami zanurzając się poprzez nie i w nich.
 
- Udawaj, że jesteś otoczona przez stado wygłodniałych lwów? Co zrobisz?
- Co by było gdybyś przestała udawać?
Bardzo często rzeczywistość w której żyjemy, i którą tworzymy, jest grą robienia różnych rzeczy pod wpływem emocji strachu, zagrożenia, lęku. Co ciekawe, większość z tych sytuacji jest grą w naszym umyśle, obrazami stworzonymi przez domysły i wyobraźnię. A gdyby tak przestać udawać coś czego nie ma i zanurzyć się w pełni w to, co jest?

A co jest?Słońce zachwyca dzisiaj swoim cieniem


Propozycja jest, żeby popatrzeć na siebie jak na pulsujące możliwościami  istnienie i rozprzestrzeniać siebie jak słońce. Robimy to nieustannie, promieniujemy wszystkim tym, co nas wypełni, każda myśl, uczucie, pragnienie, działanie i nie-działanie.
Zmiana polega na przesunięciu z sytuacji ściśnięcia strachem na wybór i manifestowania siebie ... i żeby było jeszcze przyjemniej i bez wymówek, warto przyjąć założenie, że w każdej chwili jesteśmy wystarczająco doskonali i wszystko jest w porządku.
Najbliżej, bo na wyciągnięcie ręki, znajduje się ciało, narzędzie, które najprościej potwierdza istnienie każdego człowieka. Jak doświadczam istnienia poprzez ciało. Jak porusza się świadomość w ciele i poprzez ciało.

Doświadczam poprzez
 - oddech: wdech - wydech
 - dotyk poprzez skórę
 - oczy, które widzą
 - uszy, które słyszą
 - usta, które smakują
 - węch, który delektuje się zapachem.Relację z ciałem określa
 - szacunek
 - życzliwość
 - słuchanie
 - zrozumienie potrzeb i ich zaspokajanieKto zna najlepiej moje ciało?
Kto wie co i jak czuję?
W jaki sposób komunikuję się z ciałem?
Do czego jest ci potrzebna choroba?

Wiedza stwarza przestrzeń na wybór.
Samowiedza to królestwo owiane tajemnicą do odkrywania.


 

cytuję - wydarzenie na Fb

Wczorajsze cudowne pomnożenie bytów na Ptasiej zaskoczyło wszystkich W szczególności nas, organizatorów A stało się to za sprawą pierwszego wykładu z cyklu ,,PODSTAWY ŚWIADOMEGO SPOSOBU ŻYCIA" - rzecz dotykała ,,CIAŁA" Było magicznie, ale proszę wierzyć, nikt nie oscylował wokół ,,wróżenia z gwiazd", działo się wszystko ,,tu i teraz"!
Obok interesującego wykładu - rozmowy było także ,,Coś" dla ciała - losowanie nagród, częstowaliśmy się ciasteczkami sprezentowanymi przez Bar Wege Mena....mniam:), jeden uczestnik stał się szczęśliwym posiadaczem książki ,,Namiętna obecność" Catherine Ingram (Wydawnictwo Biały Wiatr)...
Po wykładzie jesteśmy bardziej świadomi ciała i nie możemy się doczekać kolejnego!!! Ten już za niecały tydzień - 8 grudnia  __________________________________________________ 
fragment konspektu wykładu 

o wykładzie w radio Zielona Góra

ilustracje google, foto MB

linkWithin

Related Posts with Thumbnails