13 grudnia 2014

rozniecanie ognia czyli siegając wyobraźnią poza horyzont


*


Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch  

...nikt nie jest samotną wyspą
 

Dokonując wyborów pomiędzy myśleniem a niemyśleniem, byciem odpowiedzialnym za rzeczywistość a unikaniem odpowiedzialności, określamy kim jesteśmy - wybieramy, a każdy wybór jest właściwy. Te wybory sumują się w przestrzeniach naszej psychiki, a tej sumy doświadczamy jako poczucie własnej wartości i sprawczości.

Żyć świadomie oznacza: uświadamiać sobie kim jesteśmy i czego pragniemy przyjmować wszystko to, co ma znaczenie dla naszych działań, celów i wartości, postępować adekwatnie do tego, co widzimy i wiemy oraz chcemy, być sobą, doświadczać wewnętrzną równowagę. Element działania ma tutaj zasadnicze znaczenie, gdyż wybór i decyzja zawiera w sobie aspekt odpowiedzialnego kreowania doświadczanej rzeczywistości.


Co oznacza świadome życie w praktyce?

1. aktywny umysł
2. przejmowanie odpowiedzialności
3. życie w ‘tu i teraz’ z zachowaniem szerokiego kontekstu
4. podważanie zastanego porządku i dociekanie - ciekawość
5. wola rozróżniania miedzy faktami, interpretacjami i emocjami
6. akceptowanie i konfrontowanie się z niewygodnymi emocjami, jako sposób na pełne samopoznanie
7.  dostrzeganie wartości doświadczenia w ‘sukcesie’ i ‘porażce’
8. działanie spójne z celami i wartościami
9. umiejętność przyjmowania informacji zwrotnych z otoczenia i adekwatne modyfikowanie działania 
10. ciekawość, otwartość na nową wiedzę, elastyczność w przyjmowaniu zmian
11. umiejętność dostrzegania, akceptowania i korygowania niekorzystnych działań
12. zaangażowane poszerzanie świadomości, przekraczanie strefy komfortu
13. rozróżnianie rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej

Gdybym zdecydował się być odważniej świadomy, że jestem doskonałą istotą, to co robiłbym inaczej?Szkolenie kadry kierowniczej - konspekt


 
Dzień pierwszy, godz.8.00 – 15.00
Kim jestem? Poznanie potencjału. Wszystko, czego szukamy, jest w nas

Wstęp. Kontrakt na szkolenie

Blok 1, godz. 8.15 – 10.00  Samoświadomość

Sfery świadomości: samoświadomość, podświadomość
Świadomość i odpowiedzialność
Rola i wpływ samoświadomości w pracy
Bariery samoświadomości Świadomość zbiorowa
Inteligencja emocjonalna w praktyce, czyli jak korzystać z emocji

Prezentacja multimedialna
Ćwiczenie w parach

10.00 – 10.30 – przerwa kawowa


Blok 2, godz.11.00 – 12.30 Wizerunek

Autoprezentacja.
Tożsamość, wizerunek, role społeczne.
Co wpływa na to, jak postrzegają nas inni? Co jest w tym ważnego?
Sposoby kształtowania własnego wizerunku

Ćwiczenia: indywidualne, dyskusja

12.30 13.00 – przerwa kawowa


Blok 3, godz.13.00 – 14.30 Kompetencje

Typy osobowości  a indywidualizm  (standaryzacja w epoce industrializmu)
Potencjał poszczególnych typów osobowości
Kształtowanie charakteru
Kompetencje jako zmienna struktura w rozwoju
Diagnozowanie kompetencji .

Mini wykład, praca w podgrupach

Podsumowanie, zakończenie
Dzień drugi, godz.8.00 – 15.00
Czego chcę? Rozwój potencjału

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić – Plutarch

Wstęp. Kontrakt na szkolenie

Blok 1, godz. 8.15 – 10.00  Strefa wpływu

Wewnętrzny dialog: potrafię – chcę – powinienem - muszę
Psychologia powstawania nawyku. Jak zmieniać nawyki?
Czym jest nastawienie? Składowe wewnętrznej postawy Wartości i przekonania.

Ćwiczenia indywidualne i w parach

10.00 – 10.30 – przerwa kawowa


Blok 2, godz.11.00 – 12.30 - Relacje

Samoświadomość w relacji z drugim człowiekiem
Elementy komunikacji: zaufanie vs kontrola, współpraca vs rywalizacja
Anatomia pracownika o wysokim potencjale – możliwości rozwoju
Uwolnienie potencjału pracownika . Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Mini wykład. Ćwiczenie w podgrupach

12.30 13.00 – przerwa kawowa


Blok 3, godz.13.00 – 14.30 - Twórczość

Źródło ludzkiej kreatywności: instynkt - intelekt – intuicja
Czym jest otoczenie wspierające kreatywność? Jak je kształtować?
Jak wspierać pracowników: aktywacja myślenia nielinearnego, wyjście poza system
Samodzielność, niezależność, odpowiedzialność
Sięgając po marzenia

Ćwiczenie – studium przypadku (praca w trzech grupach)


Podsumowanie:

Samorealizacja w pracy zawodowej – jak to możliwe?
Satysfakcja z pracy kluczem do samorozwoju
Spełnienie życiowe jako stan szczęśliwości
Droga uczącego się

Zakończenie  

_________________________________________
15 i 16.12.2014 ZUS Konin 
17 i 18.12.2014 ZUS Poznań 

ilustracje google

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

dziękuję

linkWithin

Related Posts with Thumbnails