04 kwietnia 2014

styl coachingowy w organizacji


*

Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie - Mahatma Gandhi


Zewnętrzny kontekst, wewnątrz którego funkcjonują organizacje – globalizacja, natychmiastowa komunikacja, wyzwania związane ze stanem środowiska naturalnego, kryzysy gospodarcze, przewartościowanie priorytetów życiowych jednostek – powodują, że przedsiębiorstwa zmieniają styl zarządzania, uwzględniają pracę nad wartościami, etyką oraz odpowiedzialnością, która bierze pod uwagę generowanie zysku w kontekście potrzeb pracowników i otoczenia. Zmiana paradygmatu myślenia i potrzeba rozwoju wymagają coachingu. 
 
         Coaching jest metodą, która służy do poszerzania świadomości, zmiany perspektywy, generowania opcji oraz identyfikowania możliwości. Proponuje naukę samodzielnego myślenia, zwiększa efektywność, poczucie większej odpowiedzialności oraz wzmocnienie wiary w siebie. Coaching to sposób bycia – coachingowy styl.

         Metoda kija i marchewki – nagrody i kary - jest wszechobecnym motywatorem, jako konsekwencja paradygmatu ‘tabula rasa’, czyli pustego naczynia, które trzeba wypełnić. Jeśli jednak traktujemy innych jak osły to działają jak osły lub odchodzą. Kij i marchewka to nieefektywne motywatory zewnętrzne.

         Każdy człowiek posiada uśpiony i niewykorzystany potencjał. Coachingowy styl jest sposobem postrzegania ludzi jako posiadających możliwości bycia wybitnymi w wybranym przez nich obszarze, ba, w każdym obszarze. Wymaga to rezygnacji z wydawania poleceń, odgórnego zarządzania i odtwórczego nauczania, w zamian stworzenia przestrzeni dla kreatywności i dokonywania wyborów. Człowiek dokonujący samodzielnych wyborów przejmuje za nie odpowiedzialność, tym samym wzmacnia swoją samoocenę, z której płynie silna wewnętrzna motywacja. 

         Zmotywowany i zaangażowany pracownik podejmuje działania, które mają dla niego sens i znaczenie, utożsamia się z firmą i jej celami, rozwijając się stanowi jej silne spójne ogniwo, wzmacnia wewnętrzną i zewnętrzną synergię.

 

Czego możesz robić więcej, aby… 
Czego możesz robić mniej, aby…
Co możesz robić inaczej, aby…
Co możesz zacząć robić, aby…
Co możesz przestać robić, aby… 
  


Styl coachingowy dla lidera

w procesie zrównoważonego rozwoju firmy


Czym jest coaching?

- jest spotkaniem skoncentrowanym na Przyszłości
- wyznaczaniem celów
- procesem
- diagnozą rzeczywistości
- umiejętnością zadawania pytań
- docieraniem do zasobów klienta i ich wydobywaniem
- podążaniem za celem klienta
- towarzyszeniem w rozwoju
- znajdowaniem przez klienta własnych odpowiedzi
- wzmacnianiem klienta w procesie realizacji jego celów
- pogłębienie świadomości klienta
- wsparciem w świadomym przejmowaniu odpowiedzialności za realizacje swoich celów
- równoległym rozwojem klienta i coacha
- partnerską relacją klienta i coacha, czyli COACH – KLIENT
- pracą na przekonaniach
- wychodzeniem ze strefy komfortu
- przygodą i podróżą


Struktura procesu coachingowego:

cel ... temat ... problem ... sprecyzowanie celu i nadanie mu wartości ... działania ... zadania


Narzędzia stosowane z praktyce stylu coachingowego m.in.:
- Pytania
- Skala
- Model SMART
- Model GROW
- Wyznaczniki celu – kto, co, gdzie, jak, ile, kiedy
- Piramida Dielts’a
- Coach
 
___________________________________________
ilustracja google
Literatura: Coaching Trening efektywności – John Whitmore 
Myślenie pytaniami – Marilee Adams Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

dziękuję

linkWithin

Related Posts with Thumbnails