11 kwietnia 2011

dbam o siebie_asertywność

*


Mam prawo do istnienia.Asertywność jest wyrazem poszanowania własnych pragnień, potrzeb, wartości. Nie jest to wojownicze, agresywne przepychanie się, lecz gotowość stawania w swojej obronie, otwartego bycia tym, kim jestem, traktowania siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach z ludźmi. Jest odmową udawania, żeby się przypodobać albo uniknąć konfrontacji w swojej sprawie. Asertywny człowiek wybiera autentyczny sposób życia i pozostaje w zgodzie ze sobą w każdej sytuacji (cytuję: jest wrażliwy na kontekst).

Zawsze mam wybór i korzystając zeń podejmuję decyzję, przy czym pamiętam, że unikanie decyzji jest także decyzją.


Aktem asertywności jest decyzja samoświadomości: patrzę, widzę, myślę samodzielnie i zadaję pytania. Asertywność bez świadomości jest sposobem niedojrzałej ekspresji, bezmyślnym buntem nastolatka, kiedy protest przyjmuje formę krzyku „nie” niezależnie od tego, czy ma sens czy nie. Świadoma asertywność polega na obronie swoich granic i opiera się na wewnętrznej spójności, czyli życiu zgodnie ze swoim systemem wartości.

Praktyka asertywności opiera się na uznaniu, że moje życie nie należy do innych, i nie po to istnieję, by sprostać czyimś oczekiwaniom. W każdym działaniu przyjmuję odpowiedzialność za swoje istnienie i tworzenie własnego poczucia bezpieczeństwa. Kiedy jestem przekonana, że moje pragnienia są ważne, i stanowią integralną cześć mnie samej, to czuję się za nie odpowiedzialna. W ten sposób bronię mojego prawa do istnienia, a dbając o godność osobistą pogłębiam poczucie własnej wartości.

Doświadczenie pokazuje, iż najsilniejszą pokusą, by zdradzić siebie, może być czasem związek z tymi, na których nam najbardziej zależy.

Asertywność wyraża się nie tylko we własnej, odważnej, indywidualnej wizji, ale i w konsekwentnym działaniu zmierzającym do jej realizacji, kiedy z zaangażowaniem robię wszystko, by pomysły zamienić w rzeczywistość i pokazać to, co mam do zaoferowania. Samorealizację gwarantuje wiara w siebie oraz odwaga do konfrontacji z różnymi lękami i przeszkodami.

Asertywność to gotowość do podejmowania wyzwań i angażowania się w nowe obszary wiedzy. Pomaga wytrwać, pogłębia elastyczność, zwiększa poczucie własnej skuteczności i szacunek dla siebie.

Kiedy uczymy się, jak nawiązać intymny związek z drugą osobą, nie porzucając własnego ja, kiedy uczymy się, jak być uprzejmym bez rezygnacji z siebie, kiedy uczymy się, jak współpracować z innymi, nie rezygnując z własnych standardów i przekonań – ćwiczymy asertywność. Przeciwieństwem asertywności jest uleganie nieśmiałości.

Jakie są Twoje najgłębsze pragnienia? Co ci w duszy gra?

Tu i teraz postanawiasz żyć pełniej. Co robisz?


________________________________________
Inspiracje i cytaty:
Nathaniel Branden 6 filarów poczucia własnej wartości

foto z Google

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

dziękuję

linkWithin

Related Posts with Thumbnails